Dokedy: 23. marec 2017
Kde: Slovensko
Kedy: máj 2017

Po celom Slovensku nachádzame šikovných ľudí, ktorí svojou odhodlanosťou a vytrvalosťou – častokrát spojenou s prekonávaním neuveriteľných prekážok – zmysluplne prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb našej spoločnosti. Cena Nadácie Orange je verejným poďakovaním tým, ktorí ešte stále majú záujem meniť svet k lepšiemu,“ –  Andrea Cocherová, správkyňa nadácie.

Nadácia vyhlasuje už 8. ročník ocenení pre tých, ktorých nezištná práca prispieva k zmene Slovenska na lepšie miesto pre život.

Cena bude udelená v kategóriách Vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. V týchto oblastiach profiluje svoju činnosť aj samotná Nadácia. Aj v tomto ročníku komisia udelí Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Tá patrí človeku, ktorý dlhodobo a systematicky prináša zmysluplné inovatívne riešenia a ovplyvňuje verejnú mienku v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú.

Po druhýkrát rozhodne o víťazovi aj široká verejnosť. Ľudia dostanú v online hlasovaní príležitosť vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácií.

Podrobnejšie informácie sleduj v odkaze, alebo na Facebooku, tu sa nachádza video pozvánka.

Zdroj : Nadácia Orange