Dokedy: 30. marec 2017
Kde: Trenčiansky kraj
Kedy: apríl 2017

„Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá bez nároku na odmenu vykonáva činnosť prospešnú ostatným ľuďom z oblasti zdravotnej, sociálnej, ekologickej, humanitnej i výchovnej činnosti.“

Cieľom podujatia je verejne oceniť vybraných dobrovoľníkov z Trenčianskeho kraja a informovať verejnosť o ich práci tak, aby bola zaistená propagácia dobrovoľníckej práce a jej spoločenskej prospešnosti.

Pod taktovkou Rady mládeže Trenčianskeho kraja bude za svoju činnosť v rámci kalendárneho roku 2016 ocenený aj dobrovoľník v kategórii Pracovník s mládežou.

Svojho kandidáta môžeš nominovať  prostredníctvom prihlášky, deadline je 30. marec 2017.

Všetky informácie o samotnom podujatí sú v odkaze.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja