Dokedy: 24. marec 2019
Kde: Slovensko
Kedy: slávnostné vyhlásenie - máj 2019

“Komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť.”

Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto budú ocenené práve tie samosprávy a ich komunity, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí. V ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií, neočakáva sa, že samospráva bude napĺňať všetky kritériá a úplne.

Nominovať môžeš samosprávy, ktoré v roku 2018 systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života.

Dve ocenené samosprávy získajú finačný príspevok 3 000 Eur na ďalší rozvoj aktivít s deťmi a mladými ľuďmi.

Na prihlasovanie slúži nasledovný formulár, deadline pre registráciu je 24. marec 2019.

Podrobnejšie informácie si môžeš prečítať v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska