Dokedy: 31. marec 2018
Kde: Slovensko
Kedy: slávnostné vyhlásenie ocenení - 23. máj 2018

“Komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť…”

Ocenenie je určené pre komunity a samosprávy, ktoré v roku 2017 systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života.

Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto budú ocenené práve tie komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí. V ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií.

Ocenené komunity a samosprávy získajú finačný príspevok 3 000 eur určený na ďalší rozvoj aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. Svojich favoritov môžeš nominovať najneskôr do 31. marca 2018 prostredníctvom nasledovného formuláru.

Všetky potrebné informácie sú TU

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska