Grantový program O2 Think Big je zameraný na mladých ľudí, ktorí potrebujú finančnú pomoc pre zlepšenie aktivít týkajúcich sa kultúry, športu, umenia alebo životného prostredia v ich okolí.

Nové grantové kolo bolo vyhlásené a svoje projekty môžte poslať do 15. 3. 2012.

V roku 2011 sa o grant uchádzalo 234 projektov, z ktorých odborná komisia vybrala 41 projektov, ktoré získali celkovú finančnú podporu vo výške 50 000 Eur.

V roku 2012 môžete získať na projekt maximálne 2000 EUR.

O grant môžu požiadať:

  • neformálne skupiny mladých ľudí do 24 rokov reprezentované jedným/jednou z nich a minimálne jednou dospelou osobou
  • mimovládne organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi v komunite (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.)

Viac na www.thinkbig.sk.