Grantový program Nadácie Intenda Rozvíjame občiansku identitu podporí projekty, ktoré posilňujú účasť mladých ľudí na občianskej spoločnosti a zvyšujú rešpekt mladých k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti.

Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie s aktivitami zameranými na mladých ľudí vo veku 14 – 30 rokov a verejnosť. Grantové podmienky a formulár žiadosti sa nachádza na intenda.sk.