Grantový program Nadácie Intenda podporí projekty rozvíjajúce aktívne občianstvo mladých ľudí a zvyšovania ich citlivosti voči rozmanitosti občianskej spoločnosti.

Zapojiť sa môžu občianske združenia, neziskovky a nadácie, cieľovou skupinou ich projektov by mali byť mladí ľudia od 14 do 30 rokov a široká verejnosť. Špeciálne je výzva určená projektom mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Viac informácii nájdeš na webe nadácie.