Nadácia Bratislava podporí kultúrne celospoločenské projekty rozvíjajúce povedomie o našom hlavnom meste. Získať možno sumu do 1000 eur, požaduje sa minimálne 30% finančná spoluúčasť žiadateľa z celkovej žiadanej sumy.

Aktivity, na ktoré sú žiadané prostriedky od bratislavskej nadácie, musia byť realizované v čase od 1. júla do 31. decembra 2013. Bližšie informácie o výzve nájdeš na bratislava.sk.