Dokedy: 8. jún 2018
Kde: na krajine pôvodu nezáleží
Kedy: 2018

Organizácia GENE – Global Education Network Europe si kladie za cieľ podporiť a oceniť výnimočné iniciatívy týkajúce sa globálneho vzdelávania a na tento účel jej slúži cena“Global Education Innovation Award”.

Prostredníctvom ocenení vyzdvihuje spoločenský prínos globálnych vzdelávacích projektov, či už boli v roku 2018 ukončené alebo len plánované na realizáciu. Projekty by mali prinášať pozitívnu zmenu a otvárať oči a mysle ľudí realite sveta, lokálne aj globálne.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný elektronický formulár, v ktorom svojimi slovami popíšeš svoju iniciatívu a pridáš aj krátke amatérske video o nej. Deadline pre registráciu je 8. jún 2018.

Pätica najlepších projektov, ktoré vyberie odborná komisia, získa 10 000 EUR20 ďalších úspešných projektov bude uverejnených v publikácii.

Krátke video s úspešnými iniciatívami z predchádzajúceho ročníka si môžeš pozrieť TU, všetky ostatné potrebné informácie v angličtine sú v odkaze.

Zrdoj: GENE – Global Education Network Europe