Dokedy: 15. marec 2017
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - 17. máj 2017

“Komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť.”

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenie je určené pre komunity a samosprávy, ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých.

Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto budú ocenené práve tie komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí.

V druhom ročníku podujatia sa hodnotia aktivity komunít a samospráv uskutočnené v kalendárnom roku 2016. Nominovať komunitu alebo samosprávu môžu oni samé, organizácie a inštitúcie v nich pôsobiace ako aj jednotlivci z radov detí, mladých ľudí a dospelých.

Kandidátov na ocenenie je nutné prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru najneskôr do 15. marca 2017. Podrobnejšie informácie si prečítaj v odkaze.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska