Dokedy: 26. máj 2017
Kde: Bratislava
Kedy: dohodou

Poslaním občianskeho združenia Odyseus je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít.

Ponuka brigády v organizácii je vhodná pre všetkých študentov a mladých ľudí, ktorí by si popri štúdiu nielen radi privyrobili, ale hlavne získali aj prax a skúsenosti.

Požaduje sa:

  • 2. stupeň štúdia alebo mgr. titul v humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom obore
  • stotožnenie sa s hodnotami ako je rovnocennosť, dodržiavanie ľudských práv, rodová rovnosť
  • spoľahlivosť, komunikatívnosť, schopnosť sebareflexie
  • chuť doučiť sa a získať nové odborné vedomosti a poradenské zručnosti
  • ochota šoférovať

V prípade záujmu pošli svoj životopis a motivačný list najneskôr do 26. mája 2017 na hrehova@ozodyseus.sk.

Zdroj: Fb Odyseus