Dokedy: 15. apríl 2020
Kde: online svet a tvoja izba
Kedy: 20. apríl - 1. máj 2020

“Chceš byť v budúcnosti manažérom? VYSKÚŠAJ MANAŽOVAŤ SKUPINU ZAHRANIČNÝCH MLADÝCH ĽUDÍ
A získaj certifikát, ktorý si môžeš uviesť v životopise.”

Na školení nebudeš sedieť v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť. Spoločne s ostatnými účastníkmi sa vďaka internetu zabavíš a na správne postupy prídeš aj sám. Online školenie bude prebiehať formou pravidelných online live kurzov, ktoré sú doplnené vopred pripravenými videami.

Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v:

  • manažmente mládežníckeho projektu
  • vhodných spôsoboch hodnotenia a podávania spätnej väzby
  • využívaní metód neformálneho vzdelávania
  • finančnom manažmente
  • vedení tímu
  • teórii hier v práci s mládežou a mnohých iných témach

Školenie je zadarmo a bude prebiehať formou 6 online kurzov. Dátumy jednotlivých lekcií nie sú fixné a je možné ich upraviť na základe spoločnej dohody všetkých účastníkov.

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikát zo vzdelávacej aktivity – manažment dobrovoľníkov v multikultúrnom prostredí.

Termín konania školenia je 20. apríl – 1. máj 2020. Deadline pre prihlasovanie sa záujemcov o účasť je 15. apríl 2020.

Všetko potrebné nájdeš vo FB evente alebo TU.

Zdroj: INEX Slovakia