Druhý ročník Grantového programu pre optimistov 2014 Nadácie Orange má pomôcť jednotlivcom, komunitám a organizáciám zrealizovať ich verejnoprospešné projekty. Hlavným cieľom nadácie je povzbudiť neformálne skupiny jednotlivcov k väčšej angažovanosti v prospech komunity a podporiť význam dobrovoľníckych aktivít.

Program podporuje dobrovoľnícke projekty so zameraním na úpravu a skultúrnenie verejných priestorov, úpravu školských dvorov, rozvoj komunity a podporu sociálnych tém.

Pre prihlásenie projektu do programu je potrebné vyplniť online formulár.

Ďalšie užitočné info nájdete na nadaciaorange.sk.