Dokedy:
Kde:
Kedy:

“Prežiješ prácu s mládežou? Ukáž, čo je v tebe!”

Poslaním unikátneho projektu “OKO – Objav kompetencie online, o vznik ktorého sa pričinili aj naše členské organizácie Slovenský skauting a INEX Slovakia,  je ukázať hráčom, ako vlastne  môže práca s mládežou vyzerať a čo všetko ich popri nej môže postretnúť.

Počas hrania hry sa dostaneš do rôznych síce simulovaných, ale v skutočnosti veľmi realistických situácií, ktoré dokáže priniesť len každodenný intenzívny kontakt s deťmi a mládežou.

Ale dosť už bolo slov, ako sa hovorí lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, tak teda nech sa páči pusti sa do toho a sám zisti, ako by si  ako dobrovoľník obstál.

Hru môžeš vyskúšať  v tomto odkaze.

Zdroj: OKO