Uzávierka: 31. október 2017
Maximálna výška grantu: 45 000 eur

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému “Hosťujúci profesor”.

Cieľom programu je umožniť školám pozvať významných zahraničných odborníkov, priniesť na slovenské školy zahraničné poznatky, pedagogické postupy a skvalitniť tak úroveň vysokoškolského vzdelania.

Schéma je určená pre univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania na iných fakultách, doba pôsobenia hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester.

Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať najneskôr do 31. októbra 2017.

Všetky potrebné informácie o grantovej schéme nájdeš v tomto odkaze.

Zdroj: Nadácia VUB