Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila prvé kolo Otvoreného grantového programu 2016, ktorý podporuje verejnoprospešné aktivity mimovládnych organizácií z oblasti:

  • športu,
  • kultúry,
  • vzdelávania,
  • sociálnej pomoci a zdravia.

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne, ale až po prvotnom zaregistrovaní sa TU.

Žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady do 60 dní. Výška podpory nie je ohraničená.
Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016.

Bližšie informácie na nadaciaslsp.sk.