Uzávierka: 31. máj 2017
Maximálna výška grantu: nie je ohraničená

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu určeného na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií. Tie musia byť zrealizované do konca kalendárneho roka 2017.

Projekty musia byť zamerané na oblasti:

  • vzdelávanie
  • sociálna pomoc a zdravie
  • občianska spoločnosť
  • kultúra a šport
  • životné prostredie, veda a výskum

Grantový program je určený pre neziskové a mimovládne organizácie, materské a stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, inštitúcie verejnoprospešného charakteru a športové kluby. Projekty sa prihlasujú prostredníctvom elektronickej podateľne a to najneskôr do 31. mája 2017.

Všetky ostatné potrebné informácie sa nachádzajú tu.

Zdroj: Nadácia Slovenskej sporiteľne