Nadácia Intenda vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v programe Oživujeme verejný priestor. Už po šiesty krát ním podporí jedinečné prejavy mladých ľudí realizované vo verejnom priestore s dopadom na širšie spoločenstvo.

Celková výška grantovej podpory je 10 000 eur, na jeden projekt je možné žiadať najviac 500 eur. O grant sa môžu uchádzať neformálne skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Cieľom programu je podporiť mladých ľudí v realizácii vlastných nápadov v rôznorodých oblastiach –  kultúra, životné prostredie, rekreačný šport. Tým sa môžu inšpirovať ďalšie generácie v komunite k jeho zdieľaniu.

Viac info o výzve nájdeš na intenda.sk.