Pre grantový program „Oživujeme verejný priestor“ hľadá Intenda projekty, ktoré prostredníctvom priamych aktivít mladých ľudí ovplyvnia kvalitu využitia ich voľného času podľa ich vlastných predstáv a zároveň podnietia rozvoj medzigeneračnej komunikácie a interakcie.

Rovnako radi podporia aj aktivity zamerané na fyzickú
obnovu „zabudnutých“ či prázdnych priestorov, ale iba v prípade ak takáto obnova poslúži na ich využívanie v prospech aktivít mladých ľudí.

Žiadatelia:

  • Neformálne skupiny (minimálne 3 členovia v jednej skupine);
  • Občianske združenia
  • Neziskové organizácie
  • Nadácie

Viac info