Kde: Bratislava, NPR Devínska Kobyla
Kedy: leto 2016
Dokedy: čím skôr

BROZ v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Inštitútom aplikovanej ekológie – Daphne realizuje manažmentové opatrenia na obnovu Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Od roku 2013 tam prebieha extenzívna pastva kôz.

BROZ by rada posilnila intenzitu a kvalitu pasenia a za týmto účelom hľadá dobrovoľníkov alebo brigádnikov, ktorý by vedeli chodiť vypomáhať.

Je to jedinečná možnosť získať viac skúsenosti s praktickou ochranou prírody. Ak si vieš pravidelne spraviť pár dní v týždni čas a zaujala Ťa táto ponuka kontaktuj Andreja Devečku, na t.č. 0905 973 650, alebo na adrese devecka@broz.sk.
Viac info o celom projekte si prečítaj tu.

Zdroj: BROZ