Podpora kritických diskusii mladých ľudí o dôležitých témach a problémoch v komunitách je zameraná na mladých ľudí vo vyššom vzdelaní. Vysoké školy, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie, študentské kluby a pod. môžu získať grant OSF Global Debates.

Priebežný grant možno použiť na vytvorenie či podporu už existujúcich debát, fyzických i v online priestore. Prečítajte si celú výzvu.