Grantový program Ministerstva školstva podporí mládežnícke organizácie, ktoré majú minimálne 300 registrovaných členov a pôsobia na území aspoň 3 samosprávnych krajoch.  Cieľom programu je zvyšovanie kvality práce s mládežou, posilnenie strategického rozvoja ml. organizácii, vytváranie príležitostí a podmienok na rozvoj kompetencii mládeže a mládežníckych vedúcich a vytváranie dobrovoľníckych príležitostí.

Oprávnené aktivity v rámci programu sú pravidelné aj jednorazové aktivity pre mládež, pobytové podujatia, dobrovoľnícke aktivity, vzdelávanie pre členov organizácie aj pracovníkov s mládežou, informačné kampane, publikačná činnosť a organizačné činnosti s týmito aktivitami súvisiace.

Všetko potrebné pre zapojenie sa do výzvy nájdeš na iuventa.sk, vrátane Sprievodcu pre žiadateľov.