AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlásili grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“Jeho cieľom je pomôcť rozvíjať talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov.

Príspevok je určený na výdavky spojené s rozvojom talentu alebo so štúdiom. Žiadateľ musí dosahovať výborné študijné výsledky a a venovať sa mimoškolským aktivitám alebo v školských záujmových činnostiach.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 – 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Podrobné informácie vrátane postupu registrácie do programu na nadaciapontis.sk.