Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 7. ročník grantového programu Detský fond Cloetta. Podporí tak projekty z oblasti zdravia a životného štýlu, vzdelávania alebo voľného času, ktoré sa zameriavajú na deti a mládež do 30 rokov.

O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré pôsobia v okrese Levice. Finančný príspevok je určený primárne pre projekty, ktoré existujú minimálne 1 rok.

Projekty je potrebné prihlásiť prostredníctvom online aplikácie.

Podrobné informácie o podmienkach programu na nds.sk.