Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity a podporu riešení jej mimoriadne nepriaznivej situácie.

Grant slúži na podporu v troch základných oblastiach:

1. Vznik a činnosť komunitných centier

2. Zabezpečenie technickej vybavenosti a pod.

3. Podpora vzdelávania a výchovy

Žiadosti spolu s prílohami je potrebné zaslať elektronicky na dotacia.usvrk@minv.sk a zároveň poštou na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Viac info na minv.sk.