Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Región športuje 2016, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji.

Program podporí usporiadanie domácich, lokálnych športových podujatí, usporiadanie medzinárodných a národných súťaží, zabezpečenie tréningov a sústredení športovcova, materiálne zabezpečenie na podporu športových aktivít.

O grant môžu žiadať

  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,
  • účelové zariadenia cirkvi,
  • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
  • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.

Projekt treba podať prostredníctvom elektronického formulára, najneskôr do 31. marca.

Podrobné informácie na nadaciapontis.sk.