Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: – Podprogram 4.3 – Prehliadky, festivaly a súťaže – Podprogram 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Cieľom Programu 4 je podpora uchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry.

O dotáciu môžu žiadať živnostníci a právnické osoby, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, vysoké školy so študijným odborom umenie.

V prípade záujmu o dotáciu je potrebné sa registrovať prostredníctvom online systému a žiadosti doručiť na adresu Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava. Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu.

Podrobné info na fpu.sk.