Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa tento rok rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji.

Zámerom Grantového programu SPOLU je podpora  verejných zbierok, ktoré sú realizované prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových či umeleckých benefičných aktivít.

Hlavným cieľom je podpora právnických osôb, mimovládnych a štátnych organizácií v tom, aby realizovali lokálne benefičné aktivity zamerané na získavanie prostriedkov prostredníctvom verejných zbierok určených na pomoc druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Nadácia M-Market podporí organizátora zbierky zdvojnásobením celkového výťažku (1:1) z akcie max. však do výšky 400 EUR. Zároveň bude finančne podporená samotná príprava a realizácia programu, alebo benefičnej aktivity sumou 100 EUR.

O grant treba požiadať vyplnením online formuláru na webovej stránke nadácie.