Grant pre humanitárnu oblasť podporí mladých ľudí do 32 rokov pri ich výskumoch . Tie by mali byť zamerané na dve oblasti – meniace faktory humanitárnych potrieb a systém zodpovedania týchto potrieb.

Projekty majú byť realizované do 6 mesiacov a výsledkom má byť 20 až 40 stranová práca. Podrobnosti o forme podpory pre svoj výskum nájdeš v tomto dokumente.