Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila 4. ročník grantového programu „Podpor školu nápadom“.

Z programu bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 000 EUR.

O grant je možné žiadať na projekty, ktoré podporia vzdelávanie.

Grant je možné žiadať na nasledovné projektové zámery:

  • študentské médiá (časopisy, noviny, rádiá a pod.),
  • podpora publikačnej činnosti (skriptá, odborná študijná literatúra pre študentov),
  • študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť,
  • iné projekty.

Písomnú žiadosť o grant vo forme online formulára môžu predložiť:

  • študentské organizácie a združenia študentov aktívne pri slovenských vysokých školách, reprezentujúce študentské potreby a záujmy.

Projekty budú vyhodnocované v tomto ročníku ešte k termínu  30.6.2016.

Automaticky budú podporené 3 projekty s najväčším počtom hlasov– týmto spôsobom bude prerozdelených maximálne 27 000 EUR.

 

Bližšie info nájdeš na nadaciaslsp.sk.