Nadácia Slovenskej sporiteľne po tretíkrát podporí projekty vysokých škôl a univerzít v rámci grantového programu Podpor školu nápadom.

Grant je možné žiadať na projektové zámery: študentské médiá, podporu publikačnej činnosti, študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť a ďalšie.

Písomnú žiadosť vo forme online formulára môžu predložiť slovenské vysoké školy a univerzity do 15. júna 2015. Podporené budú 3 projekty s najväčším počtom hlasov a 1 projekt, ktorý vyberie Nadácia SLSP.

Viac info na space.sk.