Nadácia GRANVIA vyhlasuje výzvu na podporu projektov sociálnej inklúzie a takých, ktoré prispievajú k potláčaniu rôznych foriem sociálnej inklúzie.

Cieľmi grantovej výzvy je podpora zamestnanosti a solidarity. Medzi konkrétne oblasti podpory patrí:

1. Prístup k zamestnaniu: inklúzia prostredníctvom práce, odborné vzdelávanie a kvalifikácia, doprava do zamestnania.

2. Rozvoj solidarity v spoločnosti: mládež a občianska spoločnosť, opätovné začlenenie do spoločnosti, dostupnosť bývania.

O grant sa môžu uchádzať občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré poskytujú prospešné služby a účelové zariadenia cirkví alebo právnické osoby (len sociálny podnik, chránená dielňa alebo chránené pracovisko).

Vyplnený formulár žiadosti o grant bez príloh pošlite do 22. júla do 24:00 na info@nadacia-granvia.sk. Pre platnosť žiadosti je potrebné poslať podpísaný originál žiadosti do 22. júla spolu s povinnými prílohami poštou na:

Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)

Europeum Business Center, Blok A

Suché mýto 1

811 03 Bratislava

Viac sa dozvieš na nadacia-granvia.sk.