Novinárom z online i printového prostredia je určený grant Robert Bosch Stiftung. Na výskum tém z ekonomického a politického prostredia môžu získať podporu od 2 000 do 7 000  eur. Grant sa udeľuje na maximálne 3 mesačné obdobie jednotlivcom alebo medzinárodnej skupine žurnalistov. Prečítajte si podrobnosti.