Grantový program Nadácie Intenda Podporujeme súčasné umenie, je zameraný na podporu rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia.

Sumu do 500 eur možno získať na projekty jednotlivcov – študentov a študentiek bakalárskeho a magisterského stupňa na prezentáciu ich záverečných prác.

Suma do výšky 1 000 eur je určená na rozbeh uemelckého pôsobenia mladých umelcov a umelkýň do 35 rokov.

Do 1 500 eur môžu získať iniciatívy pôsobiace na poli tvorby, produkcie či prezentácie súčasného umenia a kultúry.

Všteky potrebné bližšie info o grante nájdeš na intenda.sk.