Podporujeme súčasné umenie je program Nadácie Intenda, ktorého cieľom je podnietiť realizáciu ambicióznych umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o súčasnej umeleckej scéne a rovnako tak prispieť k rozvíjaniu mladého publika – v snahe pomôcť mu nájsť vnútorné rozlišovacie mechanizmy pri orientácii v oblasti umenia, kultúry a života spoločnosti vôbec.

Súčasný človek musí byť nadovšetko vnímavým pozorovateľom, aby v zamorení všadeprítomného marketingového presadzovania konzumných produktov dokázal zaregistrovať existenciu dôležitých umeleckých aktivít, ktoré sa nenesú na vlne okázalej publicity a často prežívajú iba na okraji záujmu. Sme však presvedčení, že súčasné umenie a jeho aktéri sú pre spoločnosť a rozvoj jej kultúry neporovnateľne väčším prínosom, ako komerčné produkty hlavného prúdu.

O grant v programe sa môžu uchádzať tak organizácie neziskového sektora, ako aj jednotlivci – umelci, teoretici, kurátori, organizátori umeleckých podujatí.

Na program je v roku 2012 vyčlenená suma minimálne 30 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 3500 eur.

Viac o programe na http://www.intenda.sk/podporujeme-sucasne-umenie.