Nadácia Intenda sa výzvou snaží podporiť talentovaných mladých ľudí od 6 do 21 rokov (vrátane). Grant je určený na pokrytie cestovných, ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek na súťažiach či prezentačných podujatiach v zahraničí.

O grant môžu požiadať študenti/tky stredných a základných škôl, ktorí/é spadajú do cieľovej skupiny a ktorí/é uspejú na podujatí celoštátneho charakteru.

Žiadateľ/ka musí do termínu zaslať žiadosť o poskytnutie podpory, motivačný list, odporúčanie pedagóga/gičky a rozpočet, v ktorom uvádza položky, ktoré budú financované grantom. Spolu s prílohami je potrebné poslať dokumenty poštou na adresu nadácie alebo elektronicky (len formulár žiadosti).

Viac info nájdeš na telefónnom čísle 02/57297112, na adrese intenda@intenda.sk alebo na stránke intenda.sk.