Svoje nápady ako upraviť miesto na oddych, šport a stretávanie sa môžete zrealizovať v rámci programu Pohoda za mestom. Jeho cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí väčších miest (s počtom obyvateľov nad 25 000) a súčasne napomôcť oživeniu vzťahov a záujmov ľudí v ich okolí.

O grant môžu žiadať vysoké školy a školské kluby, mimovládky samostatne alebo v spolupráci so samosprávou, štátnou ochranou prírody a správcami zelene a rekreačných objektov.

Podrobné info o výzve.