Program Pohoda za mestom podporí projekty, ktorých cieľom je upraviť, oživiť nejaké miesto na oddych, šport a trávenie voľného času.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite, samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou organizáciou. Projekt sa musí týkať mesta s počtom obyvateľov nad 25 000, ktoré je verejne prístupné, ale nemusí byť uvedené v katastri daného mesta.

Prihlásiš sa formulárom, informácie pre žiadateľov nájdeš TU.

Vac info nájdeš na ekopolis.sk.