Dokedy: 25. august 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - september 2017

Hlavným poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova.

V súčasnosti prebieha v organizácii výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície pomocnej pracovníčky/pomocného pracovníka sociálnych služieb v dennom centre DOMEC.

Náplň práce:

  • práca s ľuďmi bez domova v dennom centre
  • zabezpečovanie základného servisu – výdaj stravy, výdaj šatstva, asistencia v hygienickom centre
  • zabezpečenie prevádzky centra
  • povinná účasť na poradách, supervíziách, pracovných skupinách a teambuidingoch

Požaduje sa stredoškolské vzdelanie s maturitou, ovládanie MS Word a Excel, vodičský preukaz skupiny B, schopnosť pracovať v kolektíve a riešiť stresové a krízové situácie, ochota učiť sa nové veci, otvorené myslenie, komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť a iné.

Životopis spolu s motivačným listom posielaj najneskôr do 25. augusta 2017 na petra.kollarova@vagus.sk.

Podrobnosti o pracovnej ponuke sú v odkaze.

Zdroj: Občianske združenie Vagus