Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: predpokladaný nástup - jún 2018

Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý okrem iného zodpovedá napríklad aj za sledovanie a vyhodnocovanie možnosti občianskej participácie na rozličných úrovniach štátnej správy, práve prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície líderky/lídra (manažérky/manažéra) do pripravovaného národného projektu – „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030.

Náplň práce:

  • zodpovednosť za celkový priebeh projektu
  • riadenie činnosti a spolupráca s projektovým tímom a ostatnými partnermi
  • zabezpečenie komunikácie s orgánmi štátnej správy a inými subjektmi
  • zastrešenie komunikácie vízie projektu, jej publicity a informovanosti o nej
  • a ďalšie

Požaduje sa min. VŠ II. stupňa, znalosť eurofondov a operačných programov, skúsenosti s riadením veľkých projektov, stotožnenie sa s víziou projektu, schopnosť motivovať, riešiť krízové situácie, a iné.

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu pošli čo najskôr svoje CV spolu s motivačným listom na maria.milkova@minv.sk.

Podrobnejšie informácie sú TU.

Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti