Kde: Škofja Loka, Slovinsko
Kedy: 7.9.2016 – 6.8.2017
Dokedy: 12.06.2016

V prípade ak máš záujem zapojiť sa do aktivít s mládežou vo veku 6 až 18 rokov v mládežníckom centre v historickom meste Škofja Loka, ktoré sa nachádza asi 25 km od Ľubľany, využitím ponuky od Mladiinfo Slovensko sa môžeš spolupodieľať na organizácii :

  • worskhopov
  • kurzov
  • športových aktivít
  • hier
  • prezentácií a iných neformálnych aktivít

Dostaneš príležitosť lepšie sa zoznámiť s teóriou a praxou fungovania preventívnej práce s mládežou v Slovinsku, aktivizovať sa vytváraním vlastných aktivít pre mladých ľudí, rozvíjať svoje schopnosti v rôznych oblastiach práce s mládežou, relatívne lacno cestovať a spoznávať kultúru zaujímavého regiónu západného Balkánu a zároveň sa aj naučiť základy slovinského jazyka.

Preto ak si iniciatívny človek so záujmom o prácu s mládežou vo veku 6 – 18 rokov, máš  pestré záujmy a si zároveň motivovaný, iniciatívny, otvorený, komunikatívny, kreatívny, flexibilný, zodpovedný so základnou znalosťou angličtiny, podrobnosti o ponuke si preštuduj tu.

Všetky náklady ubytovanie, strava, vreckové , poistenie a príspevok na cestovné sú hradené.

Zdroj: Mladiinfo Slovensko