Dokedy: 31. január 2018
Kde: Luxemburg, Luxembursko
Kedy: začiatok stáže - 1. máj 2018

Európsky dvor audítorov, ktorého úlohou je kontrolovať správny výber a nakladanie s finančnými prostriedkami EÚ a zlepšovať jej finančné hospodárenie, ponúka záujemcom honorované stáže v dĺžke 3, 4, alebo 5 mesiacov v troch turnusoch, ktorých začiatok je vždy 1. v mesiaci február, máj a september.

Uchádzači musia spĺňať nasledovné:

  • byť štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov EÚ
  • VŠ diplom
  • záujem o odbornú prípravu v obore pôsobnosti
  • ešte sa nezúčastnil stáže v inštitúcii alebo orgáne EÚ
  • dôkladná znalosť aspoň jedného z úradných jazykov EÚ
  • čistý trestný register

Deadline pre stáž začínajúcu v máji tohto roku je 31. január 2018.

Prihlasovací formulár a všetky potrebné informácie v angličtine nájdeš TU.

Zdroj: Euractiv.sk