Dokedy: rôzne
Kde: Slovensko
Kedy: február 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, ktorá sa venuje práci s mládežou mimo školského a rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže. Na mesiac február má pre záujemcov pripravených viacero vzdelávacích aktivít:

Projekt je zmena
Absolventi sa oboznámia s problematikou aktívneho občianstva. Pripravia vlastný projekt zameraný na riešenie problémov mladých ľudí z ich lokality.

Termíny:

  • 8. – 10. február 2018 Žilinský kraj – prihláška a podrobnosti sú TU
  • 16. – 18. február 2018 Košický kraj  prihláška a podrobnosti sú TU
  • 16. – 18. február 2018 Banskobystrický a Nitriansky kraj  prihláška a podrobnosti sú TU

RABAKA I.

Nadväzuje na  vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich – štartér, ktorého absolventi sa okrem iného naučili získavať
a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania, stanovovať ciele, zrealizovať program pre mládež na stanovenú tému a využiť pri tom zásady vhodnej prezentácie a komunikácie.

Termíny:

  • 2. – 4. február 2018 Žilinský kraj  prihláška a podrobnosti sú TU
  • 16. – 18. február 2018 Košický kraj  prihláška a podrobnosti sú TU
  • 16. – 18. február 2018 Banskobystrický a Nitriansky kraj – prihláška a podrobnosti sú TU

Projektový manažment v práci s mládežou – I. modul
Účastníci sa oboznámia s problematikou tímovej spolupráce, s projektovým cyklom a vypracujú krátky projektový zámer, ktorý má prispieť k zlepšeniu podmienok v ich okolí.

Termín
16. – 18. február 2018 Trenčiansky kraj  prihláška a podrobnosti sú TU

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže