Dokedy: asap
Kde: Bratislava, Západné Slovensko
Kedy: asap, dohodou

“V LEAF Academy majú študenti prístup k vzdelaniu svetovej kvality. Je nielen prepojené s reálnym životom a založené na hodnotách, ale aj dostupné a relatívne blízko k ich domovu.”

Pracovný tím LEAF Academy je v súčasnej dobe potrebné rozšíriť o novú/ého členku/člena, ktorá/ý bude zodpovedná/ý za oblasti náboru nových študentov a propagácie organizácie a to najmä v regióne západného Slovenska a Bratislavy.

Náplň práce:

  • administrácia existujúcich väzieb s partnermi akadémie  (vzdelávacie inštitúcie, vybrané mimovládne organizácie) a všetkými cieľovými skupinami (študenti, rodičia, pedagógovia)
  • identifikácia príležitostí nových partnerstiev
  • účasť na podujatiach zabezpečujúcich interakciu s cieľovými skupinami
  • účasť na marketingových a propagačných aktivitách akadémie
  • funkcia prvého kontaktu v rámci regiónu
  • prezentácia ponúkaných príležitostí a akadémie samotnej
  • tvorba stratégií pre nábor nových uchádzačov
  • účasť na hodnotiacom a výberovom procese

Uchádzači by mali zdielať víziu, princípy a hodnoty akadémie, byť proaktívni, mali mať záujem o oblasť formálneho i neformálneho vzdelávania (výhodou sú predchádzajúce skúsenosti), byť schopní nadväzovať kontakty a komunikovať s cieľovými skupinami predovšetkým s mladými ľuďmi, mali mať vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti a silnú klientskú orientáciu, mali mať vodičský preukaz skupiny B a ochotu cestovať.

Všetky potrebné informácie o pracovnej ponuke a inštrukcie ako v prípade záujmu postupovať nájdeš v angličtine v odkaze.

Zdroj: LEAF Academy