Dokedy: 30. jún 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - 1. september 2017

“Dávaš veci do pohybu? Vieš si získať mladých ľudí? Uvažuješ koncepčne? Potom čítaj ďalej.”

Slovenská debatná asociácia (SDA) je občianske združenie, ktoré podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.

V súčasnej dobe sa do pracovného tímu organizácie hľadá členka/člen, ktorej/ého úlohou bude:

  • vytvoriť systém podpory siete debatných klubov
  • osobne navštevovať debatné kluby mimo Bratislavy
  • poskytovať skupinové aj individuálne konzultácie pre vedúcich debatných klubov
  • komunikovať so záujemcami o založenie debatného klubu
  • pripraviť kampaň na oslovenie nových debatérov

Požadujú sa výborné komunikačné zručnosti a schopnosť motivovať mladých ľudí, zodpovedný prístup a zmysel pre detail, schopnosť reprezentovať organizáciu pred domácimi aj zahraničnými partnermi, skúsenosť so vzdelávaním a tvorbou metodiky a ďalšie mimovládne skúsenosti (riadenie projektov, marketing, kontakty) sú výhodou.

Životopis spolu s motivačným listom je potrebné poslať najneskôr do 30. júna 2017 na praca@sda.sk.

Podrobnosti o pracovnej ponuke nájdeš v odkaze.

Zdroj: Slovenská debatná asociácia