Dokedy: 8. október 2017
Kde: Gyumri, Arménsko
Kedy: 1. október 2017 - 30. september 2018

Pre projekt v Arménsku sa hľadajú mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ktorí pomôžu miestnej mládežníckej organizácii YIC NGO – “Youth Initiative Centre” Gyumri so zapájaním sa mládeže do politiky a verejného života v meste.

K hlavným aktivitám bude patriť pomoc pri rôznych projektoch organizácie, ktoré sú zamerané na mládež. Pôjde najmä o organizáciu kampaní, diskusií, kultúrnych akciíinformačných stretnutí a tréningov s cieľom pomôcť miestnym mladých ľuďom získať nové zručnosti  a vedomosti.

Ideálna/y kandidátka/át by mala/mal byť vo veku 18 – 30 rokov, so zvládnutými základmi angličtiny, otvorenosť voči novej kultúre a kreativita sú viac ako vítané.

Z programu Erasmus + bude okrem nákladov na ubytovanie, stravu a vreckové zvolenému účastníkovi uhradené aj poistenie, príspevok na cestovné, kurz arménskeho jazyka, osobný mentor a podpora od supervízora.

Projekt sa uskutoční v termíne od 1. októbra 2017 – 30. septembra 2018 v arménskom meste Gyumri. Deadline pre prihlasovanie je 8. október 2017, v prípade záujmu o účasť pošli svoj životopis a krátky motivačný list na evs@mladiinfo.sk

Podrobnejšie informácie o projekte sú v odkaze na stránke organizácie Mladiinfo Slovensko.

Zdroj: Mladiinfo Slovensko