Dokedy: 13. september 2016
Kde: Rustavi, Gruzínsko
Kedy: 1. február.2016

Je tu možnosť stráviť nasledujúci rok 2017 v mládežníckom centre International Scout Centre Rustavi v gruzínskom meste Rostavi, neďaleko hlavného mesta Tbilisi.

Organizácia sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže, v oblasti jej posôbnosti je aj prevádzkovanie skautského domu pre mládež-hostelu.

Tvojou pracovnou náplňou sa stanú jednak aktivity spojené s neformálnym vzdelávaním miestnej mládeže, ako je napríklad pomoc pri oorganizácii voľnočasových aktivít, workshopov, eco programov, kultúrnych programov, ale aj letného tábora, na strane druhej aj pomoc pri zebezpečení prevádzky hostela.

Tento projekt je určený mladým ľuďom vo veku 18 až 30 rokov, ktorí sú aktívni a kreatívni, motivovani pre prácu s deťmi a mládežou a sú schopní zúčastniť sa celého trvania projektu.

Všetky náklady ako strava, ubytovanie, poistenie, vreckové a cestovné sú hradené

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom online prihášky najneskôr do 13. septembra 2016.

Info o ponuke na webovej stránke organizácie Mladiinfo nájdeš tu, podrobnejšie v angličtine je v tomto odkaze.

Zdroj: Mladiinfo.sk