Mládež ulice v spolupráci s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci projektu YouthLab podporeného programom ERASMUS+ pozývajú na medzinárodnú vedeckú odbornú konferenciu Práca s mládežou – výzvy a trendy.

Téma otvára priestor na diskusiu o súčasných možnostiach práce s mládežou. Príspevky sa budú dotýkať skúseností, poznatkov, vedomostí a zistení od odborníkov – teoretikov aj praktikov v oblasti práce s mládežou.

Konferencia sa uskutoční 3. mája 2016 od 9.00 do 15.00 v aule Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia je bezplatná.

V prípade záujmu o účasť (ako aktívny alebo pasívny účastník) je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom online formulára, najneskôr do 3. apríla. 

Viac info na Facebooku.