Dokedy: 31. júl 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup august - september

Detská organizácia FÉNIX je občianske združenie, ktorého snahou je vytvoriť deťom a mládeži ideálne podmienky na ich aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Pôsobí na území celého Slovenska prostredníctvom svojich 43 základných organizácií.

Od augusta – septembra, sa do pracovného tímu organizácie hľadá nová posila, na plný úväzok s pracoviskom na ústredí organizácie v Bratislave.

Náplň práce:

  • príprava aktivít vzhľadom na Stratégiu pre mládež SR, ich zapracovanie do materiálov organizácie
  • participácia na príprave a realizácii podujatí ústredia (celoslovenské aktivity, letné podujatia, školenia a pod.)
  • komunikácia s dobrovoľníkmi a členmi organizácie
  • kontakt so základnými organizáciami
  • tvorba metodických materiálov a publikácií
  • koordinácia akreditovaného vzdelávania
  • administratívna podpora ústredia
  • ďalšie ad hoc úlohy

Od uchádzačov sa požaduje zapálenie pre činnosť a poslanie organizácie, ochota pracovať aj cez víkendy a vítané sú aj skúsenosti s dobrovoľníckou prácou.

Svoj životopis spoločne s niekoľkými vetami o tvojej motivácii (motivačný list nie je nutný) posielaj na barborikova@do-fenix.sk naneskôr do 31. júla 2017.

Zdroj: DO FÉNIX