Dokedy: 12. september 2016
Kde: Bratislava
Kedy: september 2016

V Centre pre filantropiu potrebujú momentálne obsadiť pracovné pozície asistentky/asistenta a junior koordinátorky/koordinátora.

Záujemcovia by mali spĺňať nasledovné požiadavky:

  • záujem o neziskový sektor a verejnoprospešné projekty
  • výhodou aj predchádzajúca skúsenosť v dobrovoľníckej práci
  • nadšenie pre dobrú vec
  • pracovitosť, schopnosť akceptovať vysoké tempo a vedieť si prácu efektívne rozdeliť
  • záujem o administratívnu prácu

Náplňou práce asistentky/asistenta bude najmä administratívna pomoc pri príprave zmlúv, vyúčtovaniach a reportoch, komunikácia so žiadateľmi a príjemcami grantov, organizačné, zmluvné a administratívne zabezpečenie grantov, vybavovanie rôznych potrebností pri chode neziskovej organizácie, napr. pošta.

Náplňou práce junior koordinátorky/koordinátora bude komunikácia so žiadateľmi a príjemcami grantov, organizačné zmluvné a administratívne zabezpečenie grantových programov, monitoring podporených a realizovaných verejnoprospešných aktivít, komunikácia so žiadateľmi a príjemcami grantov, organizačné zmluvné a administratívne zabezpečenie grantov.

Pri obidvoch pozíciách ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok ,v prípade záujmu svoj motivačný list a životopis v slovenskom jazyku pošli do 12. septembra 2016 na thullnerova@changenet.sk, v predmete e- mailu: uveď: „Junior koordinátor“, alebo „Asistentka“.